Oczyszczalnie Drenażowe

Oczyszczalnia Drenażowa jest najdłużej montowanym systemem w naszej firmie. Oczyszczalnia składa się z osadnika gnilnego oraz drenażu rozsączającego.
Z osadnika, poprzez filtr, wypływają ścieki wstępnie podczyszczone, i wpływają do studzienki drenażowej, stanowiąca punkt rozpoczęcia drenażu. W zależności od rodzaju studzienki można podłączyć od 2 do 5-ciu ciągów drenażowych ( standardowo są stosowane 3 ). Rury drenażowe układane są na podsypce ze żwiru płukanego o frakcji 16-32 mm. Drenaż od góry osłonięty jest geowłókniną, która zatrzymując piasek który może nam go zamulić. W obszarze podsypki żwirowej wytwarza się błona biologiczna, która przy dostępie powietrza umożliwia zajście procesu doczyszczania. Kluczowe znaczenie ma wentylacja, której wlot jest na końcu drenażu, natomiast wylot powinien być wyprowadzony ponad kalenicę budynku. Proces oczyszczania kończy się na poziomie 1,5 m pod poziomem drenażu. Do oczyszczalni dawkujemy regularnie bakterie ( FS-603, FTE-609 oraz raz na trzy lata NTFC-403 do drenażu ).
Do tego typu oczyszczalni stosujemy dwa typy drenażu.
• Drenaż grawitacyjny zamontowany w gruncie piaszczystym przy niskiej wodzie gruntowej poniżej 1 m pod rurą drenażową.
• Drenaż w nasypie zamontowany nad gruntem kiedy jest wysoki poziom wód gruntowych.


Osadniki gnilne w oczyszczalniach drenażowych produkowane są w dwóch rodzajach grubości ścianki zbiornika - 1cm oraz 3 cm. Zbiorniki o grubości ścianki 1 cm są montowane do głębokości -0,6m p.p.t natomiast zbiorniki o grubości ścianki 3cm montujemy do głębokości -1m p.p.t. ziemi nad zbiornikiem.
Oczyszczalnie drenażowe stosujemy tylko w gruncie klasy A i B

 

OCZYSZCZALNIE DRENAŻOWE

oczyszczalnia 4 os

1. Oczyszczalnia dla 4 osób

 

Zestaw oczyszczalni drenowej dla 4 osób.

Osadnik gnilny o pojemności 2m3 oraz komplet drenażu. Do oczyszczalni należy dokupić żwir

o granulacji do 22 mm ok 14 ton.

Cena netto – 3.400,00 zł.

oczyszczalnia 6 os

2. Oczyszczalnia dla 6 osób

 

Zestaw oczyszczalni drenowej dla 4 osób.

Osadnik gnilny o pojemności 3m3 oraz komplet drenażu. Do oczyszczalni należy dokupić żwir

o granulacji do 22 mm ok 20 ton.

Cena netto – 4.200,00 zł.Maksymalna  liczba stałych użytkowników Maksymalny przepływ średnio-dobowy Pojemność osadnika Liczba komór osadnika Długość drenażu rozsącza-jącego Typ i ilość studzienek rozdzielczych Ilość ciągów drenarskich
RLM m 3 /d m 3   mb    
4 0,6 2 1 – 2 48 1xSR-2 lub SR-3 2 – 4
6 0,9 3 1 – 2 60 1xSR-3 3 – 5
8 1,2 4 1 – 2 96 1xSR-4 4
9 1,35 4,5 2 96 1xSR-4 4
10 1,5 4,5 3 105 1xSR-5 5
12 1,8 5 3 120 1xSR-5 5
14 2,1 6 3 144 1xSR-2, 2xSR-3 6
20 3 8 3 192 1xSR-2, 2xSR-4 8
25 3,75 10 3 240 1xSR-2, 2xSR-5 10
30 4,5 12 3 288 1xSR-3, 2xSR-4 12
Polityka prywatności
Przydomowe oczyszczalnie ścieków, szamba - Gliwice, woj. Śląskie