Osadniki Gnilne

Osadniki pełnią rolę wstępnego urządzenia w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Podstawową jego funkcją jest retencjonowanie ścieków, odprowadzanych w sposób bardzo nierównomiernych oraz uśrednienie ich składu. W osadnikach zachodzą procesy sedymentacji i floracji, które powodują oddzielenie substancji lekkich (olej i tłuszcz) od substancji opadających na dno zbiornika. Proces przetwarzania dokonywany jest za pomocą bakterii, wprowadzanych do tego środowiska za pomocą odpowiednich bakterii (kod 603 oraz 609)

  

Osadniki gnilne osadnik 2m3Firma MAL oferuje osadniki jedno, dwu i trzykomorowe. Podział osadnika na komory polepsza procesy separacji, zabezpiecza również filtr przed zamuleniem. Filtr jest wykonany z tworzywa i należy go przepłukać raz na 6 m-cy.

 

Maksymalna  liczba stałych użytkowników Maksymalny przepływ średnio-dobowy Pojemność osadnika Liczba komór osadnika Długość drenażu rozsącza-jącego Typ i ilość studzienek rozdzielczych Ilość ciągów drenarskich
RLM m 3 /d m 3   mb    
4 0,6 2 1 – 2 12 1xSR-2 lub SR-3 2 x 6 mb
6 0,9 3 1 – 2 18 1xSR-3 2 x 9 mb
8 1,2 4 1 – 2 24 1xSR-4 2 x 12 mb
9 1,35 4,5 2 27 1xSR-4 2 x 13 mb
10 1,5 4,5 3 30 1xSR-5 2 x 15 mb
12 1,8 5 3 36 1xSR-5 2 x 13 mb
14 2,1 6 3 42 1xSR-2, 2xSR-3 3 x 14 mb
20 3 8 3 60 1xSR-2, 2xSR-4 3 x 20 mb
25 3,75 10 3 75 1xSR-2, 2xSR-5 4 x 18 mb
30 4,5 12 3 90 1xSR-3, 2xSR-4 4 x 22 mb
Polityka prywatności
Przydomowe oczyszczalnie ścieków, szamba - Gliwice, woj. Śląskie