Separatory koalescencyjne

Separatory koalescencyjne przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych oraz procesowych z substancji ropopochodnych, zanieczyszczeń stałych oraz zawiesin. Oferowane separatory występują w wersjach kompaktowych i są zintegrowane z osadnikiem o pojemności od 100 do 300 razy większej od wartości przepływu nominalnego. Ta zależność umożliwia dobór urządzenia poprzez określenie ilości osadu kanalizacyjnego. Separatory wyposażone są w wkład koalescencyjny umożliwiający uzyskanie stężenia poziomu substancji ropopochdnych na odpływie poniżej 5mg/l.

Oferowane separatory można podzielić na dwie następujące grupy:

  •  Wykorzystywane do przejmowania całości przepływu - ze względu na pojemność osadnika w tej grupie rozróżniamy dwa typoszeregi:

- BSK - typoszereg dla małej i średniej ilości osadów kanalizacyjnych

- TSK - typoszereg dla dużej ilości osadów kanalizacyjnych z uwzględnieniem myjni pojazdów

  •  Wyposażone w instalację obejścia burzowego, odpowiedzialną za zwiększanie przepustowości maksymalnej:

- BSK-B/TSK-B - typoszereg separatorów wyposażonych w obejście burzowe, zwiększające przepustowość nominalną pięciokrotnie.

- BSK-B2/TSK-B2 - typoszereg separatorów wyposażonych w obejście burzowe, zwiększające przepustowość nominalną dziesięciokrotnie.

 

W zależności od wymogów i rozwiązań konstrukcyjnych, separatory posiadają konstrukcję poziomą lub pionową. Szerzej rozpowszechnionym jest typoszereg poziomy, umożliwiający dobór separatora o znacznie większych parametrach przepływu.

 • BSK- separatory dla małej i średniej ilości osadów kanalizacyjnych
• TSK – separatory dla dużej ilości osadów kanalizacyjnych (w tym również myjni pojazdów) wyposażone w instalację obejścia burzowego zwiększającą przepustowość maksymalną (B)
• BSK-B, TSK-B – separatory z obejściem burzowym zwiększającym 5- krotnie przepływ nominalny.
• BSK-B2, TSK-B2 – separatory z obejściem burzowym zwiększającym 10 – krotnie

 

Typ

Separatora

Przepływ

nominalny

Objętość

osadnika

Objętość

groma-dzonych

olejów

Długość

Średnica

Położenie

wlotu

Średnica

wej,/wyj.

Ilość

włazów

l/s

l

l

m

m

m

mm

szt.

TSK-3

3

900

200

2

1,2

1,04

160

2

TSK-4

4

1200

270

2,9

1,2

1

160-200

2

BSK-6

6

1200

270

2,9

1,2

1

160-200

2

TSK-6

6

2500

550

4,6

1,2

1

160-200

2

BSK-10

10

2000

280

3,1

1,5

1,26

160-200

2

TSK-10

10

3000

420

4,3

1,5

1,26

160-200

2

BSK-15

15

3000

420

4,3

1,5

1,23

200-250

2

BSK-15

15

3000

420

4,8

1,5

1,15

250-315

2

BSK-20

20

4000

560

5,4

1,5

1,23

200-250

2

BSK-25

25

3000

420

4,8

1,5

1,23

200-250

2

BSK-30

30

3000

420

6

1,5

1,15

200-315

2

BSK-30

30

5000

700

6,5

1,5

1,15

200-315

3

BSK-40

40

4000

560

6

1,5

1,15

250-315

2

BSK-50

50

5000

700

7,1

1,5

1,15

250-315

3

 

Typ

Separatora

Przepływ

nominalny

Max.

przepływ

burzowy

Objętość

osadnika

Objętość

groma-dzonych

olejów

Długość

Średnica

Położenie

wlotu

Średnica

wej/wyj.

Ilość

włazów

l/s

l/s

l

l

m

m

m

mm

szt.

BSK-6B

6

30

1200

270

2,9

1,2

1

160-200

2

TSK-6B2

6

60

2000

440

4,6

1,2

1

160-200

2

BSK-10B

10

50

2000

280

4,3

1,5

1,23

200-250

2

BSK-10B2

10

100

2000

280

4,8

1,5

1,05

250-400

2

TSK-10B2

10

100

3000

420

5,4

1,5

1,05

250-400

2

BSK-15B

15

75

3000

420

5,4

1,5

1,15

250-315

2

BSK-15B2

15

150

3500

490

6

1,5

1,15

250-315

2

TSK-15B2

15

150

5000

700

6,5

1,5

1,15

250-315

3

BSK-20B

20

100

4000

560

5,4

1,5

1,15

250-315

2

BSK-20B2

20

200

4000

560

6

1,5

1,05

250-400

2

BSK-30B

30

150

3500

490

6

1,5

1,05

250-315

2

BSK-30B2

30

300

6000

840

7,7

1,5

1,05

250-400

3

BSK-40B

40

200

4000

560

6

1,5

1,15

250-315

2

BSK-40B2

40

400

4000

560

7,1

1,5

1,05

315-400

2

BSK-50B

50

250

5000

700

7,1

1,5

1,05

315-400

3

BSK-50B2

50

500

5000

700

7,7

1,5

1,05

315-400

3

Polityka prywatności
Przydomowe oczyszczalnie ścieków, szamba - Gliwice, woj. Śląskie