Separatory tłuszczu

Płynący tłuszcz w rurach kanalizacyjnych wpływa ujemnie na stan środowiska naturalnego. Tłuszcz nie rozpuszcza się w wodzie, lecz znajduje się w postaci trudno ulegających rozpadowi kleistych grudek, osadzających się na ściankach rur. Powoduje to nieprzyjemny zapach, korozję urządzeń, oraz kobaltuje (zatyka) przewody. Wszystkie te czynniki są niepożądane w związku z tym istnieje konieczność usunięcia tłuszczu ze ścieków przed wprowadzeniem ich do kanalizacji.

W procesie oddzielania substancji tłuszczowych od ścieków, cząstki tłuszczu ze względu na mniejszą od wody gęstość znajdują się na jej powierzchni. Inne zanieczyszczenia o większej gęstości opadają na dno zbiornika. W celu dokonania doboru odpowiedniego separatora (określenia jego pojemności) należy określić planowaną wielkość przepływu na jednostkę czasu (l/s).

 

Separator przeznaczony jest do oczyszczania ścieków pochodzących z mycia sprzętu technologicznego w kuchni. Spływające wraz z wodą myjącą zanieczyszczenia w postaci resztek mięsa, tłuszczu i ewentualnych zanieczyszczeń mineralnych w postaci mułu zostają zatrzymywane w separatorze i usuwane z niego w miarę gromadzenia. Separatory tłuszczu stosuje się wszędzie tam, gdzie ścieki zawierają większą ilość tłuszczu niż w ściekach bytowych. Urządzenia instaluje się blisko źródła zanieczyszczeń tłuszczowych takich jak:

- na wylocie ścieków z kuchni
- w restauracjach
- w hotelach
- w masarniach

 

Separatory Tłuszczu

Typ

Przepływ

nominalny

Objętość

osadnika

Objętość

groma- -dzonych olejów

Długość

Średnica

Wysokość

Rodzaj

Średnica

wej./wyj.

Ilość

włazów

l/s

l

l

m

m

m

ST-05

0,5

100

30

-

0,6

1,4

pionowy

110

1

ST-2

2

300

120

-

1

1,9

pionowy

110-160

1

ST-3

3

400

170

-

1,2

1,8

pionowy

160-200

1

ST-4

4

800

300

2,2

1,2

-

poziomy

160-200

2

ST-7

7

1400

530

3,7

1,2

-

poziomy

160-200

2

ST-10

10

2000

780

5,5

1,2

-

poziomy

160-200

2

Polityka prywatności
Przydomowe oczyszczalnie ścieków, szamba - Gliwice, woj. Śląskie