Studzienki kanalizacyjne

Typoszereg studni kanalizacyjnych z dnem w postaci kinety przeznaczony jest do instalacji w systemach kanalizacji grawitacyjnej, na przyłączach indywidualnych oraz kolektorach ściekowych. Wykonane są z polietylenu o wysokiej gęstości ( HDPE ). Zakres oferowanych studzienek obejmuje głównie typoszeregi włazowe o średnicy komory roboczej co najmniej 1,0m. Standardowy układ dna umożliwia podłączenie maksymalnie pięciu przyłączy dopływowych rurami o średnicy DN110 do DN250. Podłączenie rur dopływowych odbywa się za pomocą uszczelek in situ, które umiejscowione są w uprzednio wykonanym otworze.

 

Polityka prywatności
Przydomowe oczyszczalnie ścieków, szamba - Gliwice, woj. Śląskie