Plastikowe

Typoszereg zbiorników do gromadzenia wód opadowych obejmuje zbiorniki o pojemności od 2 do 10m3. Zbiorniki posiadają dwa włazy rewizyjny ,z których jeden wykorzystywany jest do serwisowania wkładu filtracyjnego, natomiast drugi umożliwia opcjonalną instalację pompy. Filtr posiada część osadową, umożliwiająca zatrzymywanie zanieczyszczeń. Wyposażeniem uzupełniającym są pompy typoszeregu OPTIMA, wykonane ze stali nierdzewnej i przeznaczone do opróżniania zbiornika, poprzez możliwość podłączenia do węży ogrodowych. Wyprowadzenie układu przyłączy może zostać wykonane poprzecznie lub podłużnie w stosunku do osi zbiornika.

Zbiornik na deszczówkę

 

Jednym z zaleceń jest podłączenie zbiornika do całorocznego odbiornika tj. kanalizacji deszczowej bądź rowu melioracyjnego. Umożliwia to odpływ nadmiaru wody w okresach, gdy nie jest ona wykorzystywana w celach użytkowych np. do podlewania. Zbiornik jest przewidziany do instalacji w gruncie, co umożliwia grawitacyjne podłączenie rur doprowadzających wodę deszczową. Opisany sposób posadowienia oraz zastosowanie pokryw na włazach rewizyjnych ma na celu zapobieganie w rozwojowi glonów tj. fitoplanktonu, wskutek zahamowania procesów fotosyntezy.

Dobór zbiornika na deszczówkę:
Przy doborze odpowiedniego zbiornika proponowane jest przyjęcie wartości orientacyjnej, tj. 1,0m3 objętości zbiornika na każde 60m2 powierzchni, z której zbierana jest woda opadowa. W systemach przewidywanych do możliwie jak największego odzysku wód deszczowych, powierzchnię dachu przyjmuje się na mniejszym poziomie, ok. 24m2. Średni roczny opad deszczu w Polsce wynosi ok. 600mm/m2. Wahania ilości opadów zależą od regionu kraju. W rejonach górskich ilość opadów może sięgać nawet 900mm/m2, natomiast w rejonach nadmorskich 700mm/m2.

Polityka prywatności
Przydomowe oczyszczalnie ścieków, szamba - Gliwice, woj. Śląskie